XVIII wiek

Kolejna wzmianka o Bożejewie pochodzi z 1800 roku i dotyczy przeniesienia chłopów z tej wsi na czynsz. Dobra bronowskie i Bożejewo były w tym czasie własnością króla pruskiego. W okresie Królestwa Polskiego dobra te przemianowano na narodowe i wchodziły w skład ekonomii Wizna. W latach trzydziestych naddzierżawcami tej ekonomii byli Budziszewscy (Antoni i jego żona Eleonora). Poza folwarkiem ziemia podzielona była na osady dzierżawne w rękach chłopów i nie odnajdujemy żadnej wzmianki o wzniesieniu tu zabudowań folwarcznych i założenia dworskiego. 13 Czerwca 1849 roku spalił się dom mieszkalny drewniany pod słomą zamieszkany przez Stanisława Kamińskiego, a będący własnością Eleonory Budziszewskiej, który oszacowano zaledwie na 20 rubli. Wskazuje to raczej na chłopską zagrodę, niż na dwór szlachecki.

EU Cookie Directive Module Information

Używamy plików cookies w celu ciągłego ulepszania strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie oraz jak je usunąć, zobacz nasze  zasady cookies.